לע״נ יחזקאל שרגא ז״ל בן אברהם יהודה נ״י


Weekly Review Sheets
Date Daf Sheet
8-13 Teves 5780Brachos 2-7Sheet
14-20 Teves 5780Brachos 8-14Sheet
21-27 Teves 5780Brachos 15-21Sheet
27 Teves-5 Shevat 5780Brachos 22-28Sheet
6-12 Shevat 5780Brachos 29-35Sheet
13-19 Shevat 5780Brachos 36-42Sheet
20-26 Shevat 5780Brachos 43-49Sheet
28 Shevat-3 Adar 5780Brachos 50-56Sheet
4-11 Adar 5780Brachos 57-64Sheet

Back to home