לע״נ יחזקאל שרגא ז״ל בן אברהם יהודה נ״י


Maseches Brachos
Day Date Daf Sheet Audio
Sunday 8 Teves 5780 2 Sheet Audio
Monday 9 Teves 5780 3 Sheet Audio
Tuesday 10 Teves 5780 4 Sheet Audio
Wednesday 11 Teves 5780 5 Sheet Audio
Thursday 12 Teves 5780 6 Sheet Audio
Friday 13 Teves 5780 7 Sheet Audio
Shabbos 14 Teves 5780 8 Sheet Audio
Sunday 15 Teves 5780 9 Sheet Audio
Monday 16 Teves 5780 10 Sheet Audio
Tuesday 17 Teves 5780 11 Sheet Audio
Wednesday 18 Teves 5780 12 Sheet Audio
Thursday 19 Teves 5780 13 Sheet Audio
Friday 20 Teves 5780 14 Sheet Audio
Shabbos 21 Teves 5780 15 Sheet Audio
Sunday 22 Teves 5780 16 Sheet Audio
Monday 23 Teves 5780 17 Sheet Audio
Tuesday 24 Teves 5780 18 Sheet Audio
Wednesday 25 Teves 5780 19 Sheet Audio
Thursday 26 Teves 5780 20 Sheet Audio
Friday 27 Teves 5780 21 Sheet Audio
Shabbos 28 Teves 5780 22 Sheet Audio
Sunday 29 Teves 5780 23 Sheet Audio
Monday 1 Shevat 5780 24 Sheet Audio
Tuesday 2 Shevat 5780 25 Sheet Audio
Wednesday 3 Shevat 5780 26 Sheet Audio
Thursday 4 Shevat 5780 27 Sheet Audio
Friday 5 Shevat 5780 28 Sheet Audio
Shabbos 6 Shevat 5780 29 Sheet Audio
Sunday 7 Shevat 5780 30 Sheet Audio
Monday 8 Shevat 5780 31 Sheet Audio
Tuesday 9 Shevat 5780 32 Sheet Audio
Wednesday 10 Shevat 5780 33 Sheet Audio
Thursday 11 Shevat 5780 34 Sheet Audio
Friday 12 Shevat 5780 35 Sheet Audio
Shabbos 13 Shevat 5780 36 Sheet Audio
Sunday 14 Shevat 5780 37 Sheet Audio
Monday 15 Shevat 5780 38 Sheet Audio
Tuesday 16 Shevat 5780 39 Sheet Audio
Wednesday 17 Shevat 5780 40 Sheet Audio
Thursday 18 Shevat 5780 41 Sheet Audio
Friday 19 Shevat 5780 42 Sheet Audio
Shabbos 20 Shevat 5780 43 Sheet Audio
Sunday 21 Shevat 5780 44 Sheet Audio
Monday 22 Shevat 5780 45 Sheet Audio
Tuesday 23 Shevat 5780 46 Sheet Audio
Wednesday 24 Shevat 5780 47 Sheet Audio
Thursday 25 Shevat 5780 48 Sheet Audio
Friday 26 Shevat 5780 49 Sheet Audio
Shabbos 27 Shevat 5780 50 Sheet Audio
Sunday 28 Shevat 5780 51 Sheet Audio
Monday 29 Teves 5780 52 Sheet Audio
Tuesday 30 Teves 5780 53 Sheet Audio
Wednesday 1 Adar 5780 54 Sheet Audio
Thursday 2 Adar 5780 55 Sheet Audio
Friday 3 Adar 5780 56 Sheet Audio
Shabbos 4 Adar 5780 57 Sheet Audio
Sunday 5 Adar 5780 58 Sheet Audio
Monday 6 Adar 5780 59 Sheet Audio
Tuesday 7 Adar 5780 60 Sheet Audio
Wednesday 8 Adar 5780 61 Sheet Audio
Thursday 9 Adar 5780 62 Sheet Audio
Friday 10 Adar 5780 63 Sheet Audio
Shabbos 11 Adar 5780 64 Sheet Audio

Back to home